Saast  
  

   

  


Lühiajalugu
  

 Kultuurikiired kuldavad meie latvasi mistõttu me justkui kullatud oleme ja me laulame
ja kui me mitte ei laula siis oleks see kaunis vagane lugu
aga me laulame ilusti ja seda on väga ilus kuulda kel aega on kuulda
ja me mängime pille mida on väga ilus vaadata ehk ta küll suurem asi ei ole
ja alternatiivkultuur elab ilusti
ja laulud on ilusad ja viisid niisamuti nagu ta meil enamasti ikka on
kui kapot ei ole
sest kapo rikub inimeste rahu ja segab nende und kui nad magada tahavad ega lase miskit tööd teha
iseäranis aga kõrget ja sügavat vaimutööd mis otsekui vahutav virts võimsa vaimuandega ehitud saasta seest välja tahab purskuda
kui kapot ei ole.

  

Tähestiku järjekorras

  
Vaata kõiki
  

Tegutsemisaja järgi

ktanel@eau.ee